Evalueringsskema

Kære lærere Da vi hele tiden stiler efter at blive bedre til at formidle historisk viden, vil vi gerne høre jeres mening. Vi vil blandt andet gerne høre hvordan jeres besøg har været og hvordan besøget eventuelt kunne være blevet endnu bedre. Vi håber I kan afse tid til at besvare det følgende spørgeskema, da det vil være en stor hjælp i vores videre arbejde. Skemaet skal så vidt det er muligt gennemgås sammen med eleverne, da mange af spørgsmålene også inkluderer dem.

Dette evalueringsskema bedes sendt til peter@randershistoriskevaerksted.dk

Hvilken klasse er I på besøg med (klassetrin og skole)?

 

Har lærerne været på Randers Historiske Værksted med en klasse før, eller er det første gang?

 

Har I savnet nogle praktiske informationer i forbindelse med planlægningen af besøget?

 

Har I benyttet internettet i jeres forberedelse af besøget? Hvis ja, hvilke sider har været gode at benytte?

 

Har I kunnet bruge medsendte undervisningsmateriale til forberedelse?

 

Har I savnet andet relevant undervisningsmateriale der kunne bruges

til forberedelse, til selve besøget eller som afslutning på besøget?

Hvis ja, hvilke ønsker kunne I have til dette?

 

 

Hvilke ting har været gode ved besøget og hvilke ting kunne godt blive bedre

(har tidsudnyttelsen f.eks. været passende)?

 

 

Er der nogle ting I selv, eller personalet i kunne have gjort anderledes, der ville have optimeret jeres besøg?

 

 

Øvrige kommentarer:

 

 

Tak for hjælpen. Vi håber I har haft en god oplevelse og ser frem til at se jer igen.